top of page
MUHASEBE VERGİ  HİZMETLERİ 

BA Consultance & Assistance yatırımcılarına, iş yerini açtıktan ya da altın vize ve oturum izni alındıktan sonra ihtiyaç halinde resmi kurumlar nezdinde yapılması gereken vergi takipleri için hizmet imkanı sunmaktadır. 

 

BA Consultance & Assistance 50 yılı aşkın bir birikime sahip vergi ve muhasebe uzmanı iş ortakları sayesinde yatırımcılarına güvenli ve hatasız portföy yönetimi vaad etmektedir.  

 

Genel olarak iş mevzuatı, vergi hukuku, ticaret hukuku, medeni hukukun yanı sıra ekonomik ve finansal yönetim, muhasebe ve portföy yönetimi alanında da yatırımcılarına yüksek kalitede hizmet vermektedir.


Gerek şahıs şirketleri gerekse sermaye şirketleri veya dernekler, vakıflar veya kooperatifler için yatırımcılar tarafından talep edilmesi ve uygun koşulların sağlanması durumunda işletme merkezinde de hizmet verilebilmektedir. 

Bu sayede idari kadroya ihtiyaç duyan ancak iş gücü maliyeti nedeniyle ihmal edilen şirket yönetimi hususunda KOBİ'lere destek sağlanmaktadır. 

 

Hizmetlerimiz:

 

 • Bütçelerin ve faturaların hazırlanması, yönetilmesi ve takibi, 

 • Sermaye kontrolü, öz kaynaklar kontrolü , ödemeler, banka bakiyeleri kontrolü, 

 • İşletmenin gelişmesi için ihtiyaç duyulan tüm yazı ve içeriklerin hazırlanması, gerekli iletişimlerin sağlanması, 

 • Talep halinde, yönetim, hazırlık ve müteakip postalama için firma müşterilerinin ve pazardaki potansiyel müşterilerin veritabanlarının oluşturulması, 

 • Yatırımcıların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda uygun toplantı, etkinlik vb hizmetlerin hazırlanması. 

Vergi Hizmetleri 

Mali hizmetler, ayrıntılı bir planlama ve analiz gerektiren, süreklilik arz eden bir döngüdür. 

Bu anlamda, BA Consultance & Assistance tarafından vergilerin ve ekonominin tüm güncel yönleri dikkate alınarak, farklı vergilerin tahakkuku ve planlanmasını da içeren vergi hizmeti verilmektedir.  

İspanya vergi sistemi modern ve pro-business’tır. İspanya’da vergi yükü (vergilerin ve sosyal sigorta primlerinin GSMH’deki payı) komşu ülkelerdekinden yaklaşık beş puan düşüktür.

İspanya’da uygulanan başlıca doğrudan vergiler şunlardır:

- Kurumlar vergisi

- Gelir vergisi

- Yerleşik olmayanlar için gelir vergisi

 

İspanya’da uygulanan başlıca dolaylı vergiler şunlardır:

- Katma değer vergisi (VAT)

- İntikal ve damga vergisi

 

2006 yılının sonunda, Vergi Reformu Yasası yetkili makamlar tarafından onaylanarak Ocak 200'de yürürlüğe girmiştir. Yukarıda bahsi geçen bazı vergilere ilişkin birtakım özellikler değiştirilmiştir. 

 

Konuyla ilgili diğer değişikliklerin yanında, bu reformla kurumlar vergisi oranı %30’a düşürüldü. (1 Ocak 2008 tarihinden başlayan dönemler için geçerli vergi oranı) Gelir vergisi hesaplanma biçimi basitleştirildi. Yerleşik olmayan ve anlaşmadaki korumaya tabi olmayan vergi mükellefleri için geçerli oranlar değiştirildi, özellikle de sermaye kazancına ait vergi oranı %35’ten %18’e çekildi.

 

Hizmetlerimiz:

 • Vergi mükelleflerinin kayıt, veri değişikliği ve iptali,

 • Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Vergiler.

 • Patrimonial İletimler ve Belgelenmiş Hukuki Veriler Üzerinden Alınan Vergiler.

 • Bireylerde Gelir Vergisi.

 • Katma Değer Vergileri.( IVA )

 • Şirketler üzerindeki vergiler.

 • Patrimonye üzerindeki vergiler.

 • Başarılar ve Bağışlar Üzerinden Alınan Vergiler.

 • Kamu idarelerinden önce yardım ve temsil: vergi teftişleri, ihtiyaçlar, kaynaklar, ertelemeler vb.

bottom of page